Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 7//2020 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 14.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva M02/2020-21 Prenájom športových zariadení- ŠH Mladosť s DPH 30.06.2020 ŠH Mladosť Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka
Zmluva E17/2020-21 zmluva o prenájme športových zariadení - ŠH Elán s DPH 30.06.2020 ŠH Mladosť Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva ZO/2019A22823-1 - dodatok k zmluve Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 28.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva PZ002000012284_002 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 10.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 4.Q2019 s DPH 31.12.2019 Stredná športová škola
Zmluva ZO/2019A22823-1 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 31.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva 5100017210 Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny s DPH 09.12.2019 ZSE Energia, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva 07/9103805538 Zmluva o dodávke plynu s DPH 04.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva 9880370723 Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 127,20 s DPH 03.10.2019 Allianz Slovenská poisťovňa Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva 9880370718 Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 108,00 s DPH 03.10.2019 Allianz Slovenská poisťovňa Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva 2401601927 Úrazové poistenie 876,94 s DPH 26.09.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva 6/2019 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 13.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
VO: Podlimitná zákazka 4/2019 Odvoz bio odpadu z areálu školy 12 000.00 s DPH rokovacie konanie bez zverejnenia 08.07.2019 12.7.2019 do 14.00 h Stredná športová škola
Zmluva E17/2019-20 zmluva o prenájme športových zariadení - ŠH Elán s DPH 30.06.2019 ŠH Mladosť Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva M02/2019-20 Prenájom športových zariadení- ŠH Mladosť s DPH 30.06.2019 ŠH Mladosť Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka
VO: Podlimitná zákazka 3/2019 Nákup digestora do šj 8 000,00 s DPH rokovacie konanie bez zverejnenia 19.06.2019 26.6.2019 do 15.00 h Stredná športová škola
VO: Podlimitná zákazka 2/2019 Operatívna oprava prasknutej a upchatej kanalizácie 31704.- s DPH rokovacie konanie bez zverejnenia 07.06.2019 13.6.2019 do 14.00 h Stredná športová škola
VO: Súhrnná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 1.Q2019 s DPH 31.03.2019 Stredná športová škola
Zmluva OÚ-BA-OS3-2019/044777 Športová súťaž - atletika 660,00 s DPH 29.03.2019 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Stredná športová škola Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/179