Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/2021 čiastková zmluva - plyn s DPH 02.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva DŠ27/2021-22 nájom - športová hala s DPH 19.10.2021 DOM ŠPORTU, s.r.o Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva Z202116788_Z nákup motorového vozidla - mikrobus 54 418,98 s DPH 06.08.2021 Motor-Car Bratislava s.r.o Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva podpora organizovania atletických súťaží 6 200.00 s DPH 01.07.2021 Atletický zväz Bratislavy Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva Čiastková/2021-2023 Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny s DPH 30.06.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva M02/2021-22 Prenájom športových zariadení- ŠH Mladosť s DPH 30.06.2021 ŠH Mladosť Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka
Zmluva Projektové práce-revitalizácia športového areálu-atletického štadiónu, tartanovej dráhy 10 800,00 s DPH 11.01.2021 MFA, s.r.o Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva čiastková zmluva - plyn s DPH 23.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva čiastková zmluva - plyn s DPH 23.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva 1167/2020 poskytnutie dotácie pre ŠJ 4 122,00 s DPH 21.12.2020 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Bratislavský samosprávny kraj Mgr.Juraj Droba, MBA,MA štatutárny orgán
Zmluva PZ002000300207_001 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 13.10.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva ZK01/VK/10/12/065 poskytovanie služieb Zborovňa Komplet 198,72 s DPH 01.10.2020 Komensky, s.r.o Spojená škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva 7//2020 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 14.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva M02/2020-21 Prenájom športových zariadení- ŠH Mladosť s DPH 30.06.2020 ŠH Mladosť Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka
Zmluva E17/2020-21 zmluva o prenájme športových zariadení - ŠH Elán s DPH 30.06.2020 ŠH Mladosť Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva ZO/2019A22823-1 - dodatok k zmluve Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 28.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva PZ002000012284_002 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 10.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
Zmluva ZO/2019A22823-1 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 31.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 4.Q2019 s DPH 31.12.2019 Stredná športová škola
Zmluva 5100017210 Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny s DPH 09.12.2019 ZSE Energia, a.s. Stredná športová škola PaedDr. Zuzana Matoušková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/191