Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Zuzana Matoušková Rozvrh
Riaditeľka
zuzana.matouskova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Karol Mikuška, PhD. Mi Rozvrh
Zástupca
karol.mikuska@sportschool.sk
 
 
RNDr. Danka Wolfová Wo Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV.A
danka.wolfova@sportschool.sk
 
 
PaedDr. Jana Augustínová Ag Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
Triedna učiteľka: 6.A
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: II.M
Zástupca v triede: tercia A
jana.augustinova@sportschool.sk
 
 
PhDr. Attila Balog Bg Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
attila.balog@sportschool.sk
 
 
Mgr. Elena Beláňová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: septima A
elena.belanova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Agnesa Biľová Rozvrh
Učiteľka
agnesa.bilova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Silvia Čičmancová Či Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: IV.A
silvia.cicmancova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Miroslava Doležalová Dl Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
miroslava.dolezalova@sportschool.sk
 
 
RNDr. Eva Dolinská Do Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
eva.dolinska@sportschool.sk
 
 
Mgr. Tatiana Gejdošová Ge Rozvrh
Triedna učiteľka: septima A
tatiana.gejdosova@sportschool.sk
 
 
PaedDr. Jana Hoppeová Hp Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
jana.hoppeova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Helena Klimová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Božena Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia A
Zástupca v triede: kvarta A
Zástupca v triede: kvinta A
bozena.kovacova@sportschool.sk
 
 
PhDr. Jaroslava Krasseltová, CSc. Ks Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: IV.B
jaroslava.krasseltova@sportschool.sk
 
 
PaedDr. Margita Lauermannová La Rozvrh
Triedna učiteľka: II.M
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: I.M
margita.lauermannova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Viera Malá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: III.A
viera.mala@sportschool.sk
 
 
PhDr. Rostislav Matoušek, CSc. Mt Rozvrh
Učiteľ
rostislav.matousek@sportschool.sk
 
 
Mgr. Peter Nádaský Na Rozvrh
Učiteľ
peter.nadasky@sportschool.sk
 
 
PaedDr. Mária Ondrejkovičová On Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
maria.ondrejkovicova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Jozef Oravec Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
Zástupca v triede: 7.A
jozef.oravec@sportschool.sk
 
 
Mgr. Zuzana Pajdlhauserová Rozvrh
Učiteľka
zuzana.pajdlhauserova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Helena Pastirčáková Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: III.B
helena.pastircakova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Jozef Pelikán Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Alexandra Péterová Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Račková Ra Rozvrh
Triedna učiteľka: I.M
zuzana.rackova@sportschool.sk
 
 
Ing. Ľudovít Rimbala Ri Rozvrh
Učiteľ
ludo.rimbala@sportschool.sk
 
 
Mgr. Boris Svoboda Sv Rozvrh
Učiteľ
boris.svoboda@sportschool.sk
 
 
Mgr. Dana Talová Ta Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
dana.talova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Beata Vašková Va Rozvrh
Učiteľka
beata.vaskova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Tomáš Zeman Ze Učiteľ
tomas.zeman@sportschool.sk
 
 
Mgr. Jozef Gerboc Ger Tréner
jozef.gerboc@sportschool.sk
 
 
Mgr. Gabriela Hanuláková Ha Trénerka
gabriela.hanulakova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Jozef Krnáč Krn Tréner
jozef.krnac@sportschool.sk
 
 
Mgr. Michal Matušov, PhD. Mt Tréner
michal.matusov@sportschool.sk
 
 
PaedDr. Nadežda Miklošová Mik Trénerka
nada.miklosova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Katarína Paláriková Pl Trénerka
katarina.palarikova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Jozef Pelikan Pn Tréner
jozef.pelikan@sportschool.sk
 
 
Mgr. Alexandra Péterová Pet Rozvrh
Trénerka
alexandra.peterova@sportschool.sk
 
 
Mgr. Eva Podhorná Po Trénerka
eva.podhorna@sportschool.sk
 
 
Mgr. Elena Revayová Re Trénerka
elena.revayova@sportschool.sk
 
 
Martin Spuchlák Tréner
martin.spuchlak@sportschool.sk
 
 
Mgr. Agata Strzelczyk Trénerka
agata.strzelczyk@sportschool.sk
 
 
Mgr. Tomáš Zeman Rozvrh
Tréner
tomas.zeman@sportschool.sk
 
 
Mgr. Martin Zvalo MA Tréner
martin.zvalo@sportschool.sk

© aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2020